Η Dynamec συμμετέχει στην περιβαλλοντική εκστρατεία του ‘‘Let’s Do it Cyprus’’

Για ακόμα μια χρονιά η Dynamec συμμετείχε στην εθελοντική εκστρατεία του ‘‘Lets Do it Cyprus’’ που έχει ως στόχο να απαλλάξει τις φυσικές περιοχές της Κύπρου από τα σκουπίδια.

Mon, 11/22/2021 - 08:29 -
Sustainability & CSR

Στις 28 Οκτωβρίου 2021 στο χωριό Καμπί στον Φαρμακά, η ομάδα της Dynamec μαζί με τις οικογένειες τους έλαβε μέρος στην περιβαλλοντική αυτή δράση με σκοπό όχι μόνο την απομάκρυνση των σκουπιδιών αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά την προστασία, διατήρηση και αειφόρο διαχείριση του χερσαίου και θαλάσσιου περιβάλλοντος στην Κύπρο.

LETSDOITCY
LETSDOITCY
LETSDOITCY
LETSDOITCY

Subscribe to Our Newsletter

CAPTCHA